Lanserar inom kort
* Detta är inte ett erbjudande om att teckna aktier, utan endast en intresseanmälan om att bli kontaktad av My Independence AB vid eventuell nyemission i framtiden. Antalet utbjudna poster vid eventuell nyemission kommer inte att överstiga 200 st.